Naše produkty a služby se snažíme přizpůsobit Vašim potřebám. K tomu potřebujeme využívat Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platným nařízením Evropské unie č. 2016/679 (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů), známé pod zkratkou GDPR.

Seznamte se prosím s tím, jak společnost Allium zpracovává Vaše osobní údaje. Pro tento účel jsme připravili Zásady ochrany soukromí, které jsou rozděleny do následujících částí:

 • Správce údajů
 • Prohlášení
 • Jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme
 • Jak a proč Vaše údaje zpracováváme
 • Sdílení a předávání údajů
 • Uchovávání údajů
 • Vaše práva v souvislosti se zpracováním
 • Zabezpečení údajů

Správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost Allium, s.r.o.
Allium, s.r.o.
Stamicova 11
623 00 Brno

IČ:   60703521
DIČ: CZ60703521

Zápis v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 14904
(dále označovaná jako správce, Allium nebo my)

Pokud máte dotazy k tomu, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme osobní údaje, kontaktujte nás prosím na mailu kadlecova@allium.cz.

Prohlášení

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme

Sbíráme o Vás pouze standardní osobní údaje, nikoli citlivé (zvláštní kategorie osobních údajů). Standardní osobní údaje zahrnují zejména:

 • Identifikační údaje – jméno, příjemní, pozice ve firmě, název firmy
 • Kontaktní údaje – adresa, telefon, e-mail, případně jiné způsoby jak vás můžeme kontaktovat
 • Ostatní údaje – historie e-mailové komunikace, zápisy z jednání
 • Informace o zařízeních, které používáte pro přístup k naší webové stránce (cookies)

Některé z těchto údajů nám poskytujete přímo, další získáváme shromažďováním údajů o interakcích s Vámi a o tom jak využíváte naše produkty nebo z veřejně dostupných zdrojů. To jaké údaje shromažďujeme, závisí na kontextu Vašich interakcí se společností Allium.

Následující výčet Vám sděluje, jak se k nám osobní údaje dostanou:

Údaje, které poskytujete sami při těchto příležitostech:

 • Při prvním kontaktu
 • Při e-mailové komunikaci
 • Při výběrovém řízení
 • Při jednáních
 • Při vyplnění formuláře na webových stránkách

Údaje, které získáme z jiných zdrojů:

 • Veřejně dostupné zdroje,
 • Soubory cookies při návštěvě našich webových stránek
 • Třetí osoby, jako například Vaši spolupracovníci, obchodní partneři

Jak a proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

Uzavírání a změna smluv

Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentace, případně její úpravy. Znamená to, že zpracování Vašich osobních údajů nám umožňuje splnit zákonný požadavek uzavření smluvního vztahu.

Poskytování požadovaného produktu nebo služby

Údaje využíváme pro realizaci objednávky, dodání produktu nebo poskytnutí služby a komunikaci s vámi. Znamená to, že zpracování Vašich osobních údajů nám umožňuje splnit oprávněný zájem realizace objednávky.

Vedení účetnictví

Údaje využíváme k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví. Znamená to, že zpracování Vašich osobních údajů nám umožňuje splnit zákonný požadavek vedení účetnictví.

Přizpůsobování a vývoj našich produktů

Údaje využíváme k rozvoji naší produktové řady a služeb. Znamená to, že zpracování Vašich osobních údajů nám umožňuje splnit legitimní zájem testovat a vyvíjet nové produkty a služby, stejně jako zlepšovat stávající.

Kontaktování a komunikace

Údaje využíváme pro poskytování sdělení a kontakt s Vámi, například telefonicky, e-mailem, poštou nebo odpověďmi na příspěvky na sociálních sítích. Znamená to, že zpracování Vašich osobních údajů nám umožnuje splnit legitimní zájem porozumět a pomáhat zákazníkům.

Marketing

Údaje využíváme pro propagaci a marketing společnosti a nabízených produktů, včetně zasílání propagačních sdělení a prezentování relevantních nabídek. Znamená to, že zpracování Vašich osobních údajů nám umožňuje splnit legitimní zájem nabízet produkty a služby, které lépe odpovídají Vašim zájmům.

U marketingových sdělení, která Vám zašleme e-mailem, se spoléháme na Váš souhlas. Ten můžete kdykoliv odvolat. Výjimku tvoří sdělení, která se týkají příslušného obchodního vztahu.

Záznamy z jednání

Údaje využíváme pro zaznamenání průběhu jednání a záznamu účastníků. Znamená to, že zpracování Vašich osobních údajů nám umožňuje splnit oprávnění zájem vedení záznamů.

Spory a stížnosti

Údaje využíváme pro vyřešení sporů, právních nároků nebo stížností, které se týkají Vás nebo společnosti Allium. Znamená to, že zpracování Vašich osobních údajů nám umožňuje splnit právní nároky nebo zákonná ustanovení.

Shromážděné údaje kombinujeme dle různých souvislostí, abychom Vám mohli poskytnout produkty a služby přizpůsobené na míru a mohli informovaně rozhodovat v obchodních záležitostech pro další oprávněné účely.

Cookies

Co tady najdete?

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, používáme.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Soubory cookies je možné používat pro mnoho účelů jako jsou:

 • zajištění fungování základních funkcí webu
 • uložení preferovaného jazyka
 • analýza návštěvnosti s cílem vylepšování webu a
 • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách

Jaké typy cookies používáme?

Zde se dozvíte, jaké typy cookies můžeme na stránkách používat. Konkrétní cookies, které aktuálně používáme, najdete v nastavení vašeho prohlížeče.

Základní (nutné) cookies

Základní cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu. Základní cookies nemůžete zakázat. Bez nich by Web nemohl správně fungovat.

Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled a chování Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Analytické cookies

Analytické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics proto, abychom zjistili, jak Web využíváte.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá analytické cookies, naleznete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook a Google.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Chcete změnit nastavení souborů cookies?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, analytické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Pokud chcete nastavení cookies změnit a nevíte si rady, můžete se nám také ozvat na e-mail support@allium.cz.

Sdílení a předávání údajů

Vaše osobní údaje sdílíme s Vaším souhlasem nebo za účelem poskytnutí produktů nebo služeb, které jste si objednali. Pokud souhlas se sdílením neposkytnete, údaje nebudou dále sdíleny a předávány.

Údaje sdílíme s pobočkami společnosti Allium, dodavateli, pokud to vyžaduje zákon nebo v případě soudního řízení, za účelem ochrany našich zákazníků, za účelem zachování zabezpečení našich produktů a ochrany práv nebo majetku společnosti Allium a jejich zákazníků. Všichni obchodní partneři zpracovávají údaje na základě našich pokynů a jsou smluvně vázáni povinností mlčenlivosti.

Údaje mohou být sdíleny, pokud je to vyžadováno zákonem, regulací, provozními smlouvami nebo státními úřady.

Vždy, když je zpracování či sdílení Vašich osobních údajů založené na Vašem souhlasu, Váš souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat. Pokud nám však souhlas v některých případech neudělíte nebo ho dodatečně odvoláte, nebudeme vám moci, bohužel, poskytnout některé z našich služeb, kvůli kterým potřebujeme Vaše osobní údaje. Případné pozdější odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a služeb nebo po dobu trvání smluvního vztahu a dále dle zákonných povinností a archivačního řádu.  V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem doručování obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, kde jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud příslušný souhlas neodvoláte. V případě osobních údajů, které nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu, tyto zpracováváme jen po dobu, po kterou trvá účel toho zpracování.

Pokud to vyžaduje zákon, mohou být některé údaje uchovávány po uplynutí doby uchování a to především v případě archivace. Po dobu nezbytnou ke splnění zákonných lhůt pro archivaci, a dále ke splnění zákonných povinností ve věci správy společnosti v rámci zákonných promlčecích lhůt.

Po uplynutí trvání smluvního vztahu, účelu zpracování, archivační lhůty nebo po odvolání souhlasu provedeme výmaz osobních údajů, které jsou zpracovávány elektronicky, v případě papírového zpracování provedeme řádnou skartaci.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním

Můžete nás kdykoli požádat o cokoli z níže uvedeného prostřednictvím žádosti zaslané na mailovou adresu support@allium.cz

Výmaz údajů

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů v případě, že jsou splněny následující podmínky a neuplatňují se zákonné výjimky: údaje

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly,

 • odvoláte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů,

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu,

 • osobní údaje byly zpracovány nezákonně.

 

Přístup k Vašim údajům

Na společnost Allium se můžete kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. Poskytneme Vám informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly Vaše osobní údaje poskytnuty, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat.

Změna či oprava Vašich údajů

Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako například změna jména nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět.

Námitka proti zpracování údajů

Máte právo podat námitku proti zpracování či využívání údajů, například pro marketingové účely. My Vaši námitku zvážíme, a údaje přestaneme zpracovávat, pokud Vaše práva a svobody převáží naše závažné oprávněné zájmy při zpracování údajů nebo určení, výkon a obhajobu právních nároků.

Pokud vznesete námitku ve vztahu k přímému marketingu, přestaneme používat Vaše osobní údaje pouze pro účely přímého marketingu.

Omezení zpracování

Máte právo požádat o dočasné omezení zpracování v případě, když máte za to, že:

 • zpracováváme Vaše nesprávné údaje, omezení trvá po dobu potřebnou k ověření přesnosti údajů;
 • zpracování Vašich údajů je protiprávní, odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 • Vaše údaje již nejsou potřebné k výše uvedeným účelům, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • byla úspěšně vznesena námitka proti zpracování, omezení trvá do doby, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých Vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom Vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle Vaší specifikace.

Stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

Rádi bychom dostali příležitost vyřešit Vaše stížnosti, nicméně máte také právo si stěžovat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů na to, jak jsme použili Vaše osobní údaje.

Zabezpečení údajů

Cílem společnosti Allium je chránit a zabezpečit Vaše osobní údaje. V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávány v chráněných databázích na serveru, který je náš nebo je pro nás vyhrazený. Vaše osobní údaje chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Vašemu ujištění navíc napomáhá certifikace ISO 27 001, jejímž jsme držitelem.

Stáhněte si zdarma white paper, který popisuje, jak Vám PIM řešení může pomoci.
 
Máme v záloze další 2 užitečné články. Chcete je poslat?
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů