Klasifikace

Třídění informací o vašich produktových datech si můžete zjednodušit za pomoci tzv. klasifikací. Ty umožňují jednotně zařadit a popsat produkty či služby, aby tomu rozuměli a dobře se v tom orientovali i vaši partneři. Pojďme si tedy představit standardní klasifikace jako eCl@ss, ETIM nebo UNSPSC.
Zpět na výpis
publikováno
Monika Mléčková
autor článku
Posláním firem je vyvíjet, produkovat a následně prodávat svoje produkty nebo služby. Všechny tyto činnosti vedou k evidování, zajišťování a správě velkého množství informací a dat. Smyslem klasifikací je vytvářet jednotný a logický systém, který by strukturoval a organizoval produktová data a v neposlední řadě také zajišťoval bezproblémovou komunikaci mezi různými stranami. Velmi často se totiž stává, že jednotlivé subjekty používají naprosto odlišná slova a přitom mluví o jedné a té samé věci. Klasifikace výrobků a služeb tedy brání jazykovým nedorozuměním a sjednocují třídění produktů a služeb.

S používáním klasifikací odpadá také nutnost pořizovat stále dokola ta samá data, což je docela nákladný a časově náročný proces. Jednou pořízená data jsou zákazníkům k dispozici v přehledné a jednotné formě. Klasifikovaná produktová data lze snadno aktualizovat pomocí několika kliknutí myší nebo je převést do katalogové formy.

Nepopiratelný užitek z klasifikování produktů mají i samotní zákazníci, protože díky produktovým informacím ve standardizované podobě se lépe zorientují na trhu a mohou také porovnávat jednotlivé výrobky mezi sebou. Bohužel se mnoho firem takovému srovnávání s konkurencí brání. Avšak v konečnému důsledku mohou klasifikace pomoct s prodejem, neboť zákazník má možnost najít na trhu přesně ty produkty, které nejlépe odpovídají jeho požadavkům. Ty mu mohou být snadněji nabídnuty a následně i prodány.

 

eCl@ss

Jednou ze standardních klasifikací je eCl@ss. Je vhodná pro různá odvětí průmyslu, prosadila se i na mezinárodní úrovni a je dostupná ve více jazykových verzích. eCl@ss obsahuje 41 000 produktových tříd a téměř 17 000 atributů.

eCl@ss funguje na principu hierarchického systému a třídí produkty a služby do čtyřstupňových kategorií (hlavní skupina, skupina, podskupina a vlastnosti). Každý takto zařazený produkt či služba jsou označeny pomocí osmimístného čísla.

ETIM

Další standardní klasifikací je ETIM. Je vhodná spíš pro obor elektrotechniky. Obsahuje okolo 2 500 produktových tříd.

ETIM stejně jako eCl@ss využívá principu hierarchického systému a třídí produkty do dvoustupňových kategorií (skupina, třída). ETIM umožňuje popsat produkt jednoznačně po technické stránce, neboť každá třída má přirazeny individuálně definovatelné atributy a klíčová slova.

UNSPSC

UNSPSC je klasifikace rozšířená především v anglicky mluvících zemích. Je vhodná pro různé obory a slouží k podpoře elektronických procesů týkajících se nákupu a prodeje.

Klasifikace UNSPSC řadí produkty do 5 kategorií (segment, příbuznost, třída, komodita, specifická funkce), z nichž první 4 jsou standardizované. UNSPSC však nepodporuje žádné atributy.

Ostatní systémy

Často se stává, že zákazníci nechtějí aplikovat jakoukoliv standardní klasifikaci a vytvoří si svou interní. Případně použijí klasifikace od Amazonu nebo eBay, které vytvořili své vlastní. Většinou se ale nejedná o zdařilou klasifikaci produktů, která by dosahovala takových kvalit jako standardní klasifikace.
Monika Mléčková
autor článku

Zaujalo vás téma?
Zeptejte se specialisty na více informací

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
Stáhněte si zdarma white paper, který popisuje, jak Vám PIM řešení může pomoci.
 
Máme v záloze další 2 užitečné články. Chcete je poslat?
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů