Klasifikace

Třídění informací o vašich produktových datech si můžete zjednodušit za pomoci tzv. klasifikací. Ty umožňují jednotně zařadit a popsat produkty či služby, aby tomu rozuměli a dobře se v tom orientovali i vaši partneři. Pojďme si tedy představit standardní klasifikace jako eCl@ss, ETIM nebo UNSPSC.
Zpět na výpis
publikováno
Monika Mléčková
autor článku
Posláním firem je vyvíjet, produkovat a následně prodávat svoje produkty nebo služby. Všechny tyto činnosti vedou k evidování, zajišťování a správě velkého množství informací a dat. Smyslem klasifikací je vytvářet jednotný a logický systém, který by strukturoval a organizoval produktová data a v neposlední řadě také zajišťoval bezproblémovou komunikaci mezi různými stranami. Velmi často se totiž stává, že jednotlivé subjekty používají naprosto odlišná slova a přitom mluví o jedné a té samé věci. Klasifikace výrobků a služeb tedy brání jazykovým nedorozuměním a sjednocují třídění produktů a služeb.

S používáním klasifikací odpadá také nutnost pořizovat stále dokola ta samá data, což je docela nákladný a časově náročný proces. Jednou pořízená data jsou zákazníkům k dispozici v přehledné a jednotné formě. Klasifikovaná produktová data lze snadno aktualizovat pomocí několika kliknutí myší nebo je převést do katalogové formy.

Nepopiratelný užitek z klasifikování produktů mají i samotní zákazníci, protože díky produktovým informacím ve standardizované podobě se lépe zorientují na trhu a mohou také porovnávat jednotlivé výrobky mezi sebou. Bohužel se mnoho firem takovému srovnávání s konkurencí brání. Avšak v konečnému důsledku mohou klasifikace pomoct s prodejem, neboť zákazník má možnost najít na trhu přesně ty produkty, které nejlépe odpovídají jeho požadavkům. Ty mu mohou být snadněji nabídnuty a následně i prodány.

 

eCl@ss

Jednou ze standardních klasifikací je eCl@ss. Je vhodná pro různá odvětí průmyslu, prosadila se i na mezinárodní úrovni a je dostupná ve více jazykových verzích. eCl@ss obsahuje 41 000 produktových tříd a téměř 17 000 atributů.

eCl@ss funguje na principu hierarchického systému a třídí produkty a služby do čtyřstupňových kategorií (hlavní skupina, skupina, podskupina a vlastnosti). Každý takto zařazený produkt či služba jsou označeny pomocí osmimístného čísla.

ETIM

Další standardní klasifikací je ETIM. Je vhodná spíš pro obor elektrotechniky. Obsahuje okolo 2 500 produktových tříd.

ETIM stejně jako eCl@ss využívá principu hierarchického systému a třídí produkty do dvoustupňových kategorií (skupina, třída). ETIM umožňuje popsat produkt jednoznačně po technické stránce, neboť každá třída má přirazeny individuálně definovatelné atributy a klíčová slova.

UNSPSC

UNSPSC je klasifikace rozšířená především v anglicky mluvících zemích. Je vhodná pro různé obory a slouží k podpoře elektronických procesů týkajících se nákupu a prodeje.

Klasifikace UNSPSC řadí produkty do 5 kategorií (segment, příbuznost, třída, komodita, specifická funkce), z nichž první 4 jsou standardizované. UNSPSC však nepodporuje žádné atributy.

Ostatní systémy

Často se stává, že zákazníci nechtějí aplikovat jakoukoliv standardní klasifikaci a vytvoří si svou interní. Případně použijí klasifikace od Amazonu nebo eBay, které vytvořili své vlastní. Většinou se ale nejedná o zdařilou klasifikaci produktů, která by dosahovala takových kvalit jako standardní klasifikace.
Monika Mléčková
autor článku

Zaujalo vás téma?
Zeptejte se specialisty na více informací

Pux.GDPR.Form.Default.cs-CZ
Stáhněte si zdarma white paper, který popisuje, jak Vám PIM řešení může pomoci.
 
Máme v záloze další 2 užitečné články. Chcete je poslat?
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů